Peter Viuff forretter sin sidste gudstjeneste i Trige kirke søndag d. 8. september kl. 9.30. Senere samme dag indsættes han som ny sognepræst ved Askov kirke og provst i Malt provsti.

Ved kgl. resolution af 30. august 2019 er Peter Ole Finnemann Viuff ansat som sognepræst i Askov Pastorat og provst i Malt Provsti i Ribe Stift pr. 1. september 2019.

Trige menighedsråd ønsker Peter hjerteligt tillykke med den nye stilling og takker ham for indsatsen siden ansættelsen i 2010.

Trige, Ølsted og Spørring sogne skal således have ny præst. Embedet vil snarest muligt blive opslået ledigt og en vikar ventes indsat til at bistå sognets anden præst Juma Nellemann Kruse indtil en ny præst er ansat.

Peter Viuff forretter således sin sidste gudstjeneste i Trige kirke søndag d. 8. september kl. 9.30 og senere samme dag indsættes han som ny sognepræst ved Askov kirke og provst i Malt provsti.

Ansat til at skabe forandring

»Som provst kommer jeg til at arbejde med at sikre, at provstiets præster har et godt arbejdsliv og bevarer glæden ved deres arbejde og gerning. Samtidig er der også en del med tilsyn angående vedligeholdelse af kirker, hvilket jeg også finder spændende. Jeg har skrevet speciale om middelalderkirker,« siger Peter Viuff.

Peter føler sig valgt til embedet som en art kaospilot; en kreativ person som kan manøvrere i kaos og om nødvendigt skabe kaos.

»Jeg mener, at jeg er god til at finde på ting, som kan sætte liv i et område. Jeg er med biskoppens ord ansat til at skabe forandring og være entreprenør. Det administrative med at sidde på kontor og bøvle med tal, tror jeg, at jeg lader andre om,« siger Peter Viuff.

Både han og fruen er født i Sydjylland og har meget familie i området, så på en måde vender han hjem i kraft af sit nye embede.

»Mit problem er, at jeg ikke kan undvære Trige, Ølsted og Spørring, men så har jeg heldigvis en gård i området (ved Ølsted, red.), som skal bruges som ferie- og fritidsbolig. Man vil stadig se mig og jeg vil leve med i pastoratet. Og når jeg om nogle år går på pension, vil jeg igen involvere mig i det lokale samfund. Det er helt sikkert,« siger 55-årige Peter Viuff og tilføjer:

»Jobmæssigt ville jeg gerne have nye udfordringer inden jeg går på pension. Jeg synes, at der hele tiden skal være udvikling i et arbejdsliv. Som præst kan tingene hurtigt komme til at køre i ring, og dette er en vild udfordring som jeg gerne påtager mig.«

X