På en af årets varmeste og mest solrige dage blev den nye sognepræst i Trige, Ølsted og Spørring sogne, Trine Gjørtz indsat i Trige kirke.

 

Varmen var ikke alene målbar som en kendsgerning, men også til at mærke i overført betydning. Dels i form af den nye sognepræst Trine Gjørtz’ italesættelse af sin begejstring for sit nye embede, men også den anden vej fra de fremmødte sognebørn, såvel i kirken som ved den efterfølgende frokost i sognegården. 

Esben Thusgaard, provst i Aarhus Nordre Provsti, anslog i kirken en poetisk tilgang og tog afsæt i passager fra den islandske forfatter Jón Kalman Stefánssons bog ‘Englenes Sorg’ for at udtrykke sit budskab om menneskets tilbøjelighed til at skjule vores afmagt i opremsning af kendsgerninger, fakta og prognoser på bekostning af sanselighed.

»Når vi er optaget af kendsgerninger bliver livet fladt, uden dybde og perspektiv. Man hører fra tid til anden nogen give “DJØF’erne” skylden for det, drengene med regnearkene, men jeg er bange for at det stikker meget dybere,« sagde Esben Thusgaard blandt andet om vores hang til at ville ordne verden og forklare den.

»Ikke at der er noget i vejen med videnskaben, men der er meget mere at sige. Og Trine, det er en af grundene til, at du nu er kaldet til at være præst her i Trige, Ølsted og Spørring, for at gøre dette gældende her, der og allevegne, i samtale, i tal, i undervisning, når du er i præstekjolen, og når du ikke er.«

Visdom med stort V

Efter således at have videregivet gudstjenesten til Trine Gjørtz, tog hun et mere konkret afsæt i sin prædiken over dagens tekst fra Matthæusevangeliet gennem paralleller til covid-19-problematikken ved at bytte nogle af aktørerne i teksten ud med et nutidigt persongalleri.

»Den salve, der kom fra Vorherre selv, kunne man forestille sig, at den kom fra vores statsminister? At det er hende som sukker og stønner over os alle sammen i tiden, hvor vi tilsyneladende opfører os som de børn, der sidder på Torvet og råber. Søren Brostrøm prøver at mane til besindighed, men uanset hvad han prøver, så hagler kritikken ned over ham. Kåre Mølbak siger af og til det modsatte af Søren Brostrøm, og så kan vi heller ikke lide ham. Det er da heller ikke særlig nemt,« konstaterede Trine Gjørtz om de myndigheder som har forsøgt at råbe os op under corona-pandemien.

Trine Gjørtz filosoferede over, om vi borgeres reaktionsmønster bunder i, at vi levede for trygt og godt inden pandemien. At vi måske var blevet lidt for tilbagelænede og sikre, med vores på det tørre. Lidt forkælede.

Med afsæt i flere eksempler, der underbyggede denne tese, slog præsten et slag for værdien af at have det kristne budskab som kompas.

»Her i kirken taler vi om Visdom med stort V. Den visdom som kan flytte os. De tekster vi hører her i kirken skulle gerne tale til os og vores moral. Lidt ligesom myndighederne gennem lang tid har bejlet til vores samfundssind. Selvom det meget nemt kommer til at lyde alt for frelst, så bør det vi hører i kirken, anspore os til at opføre os ordentligt, samvittighedsfuldt og etisk forsvarligt. Hører vi efter, eller kører ordene bare hen hovedet på os. Forholder vi os bare som et lidt distanceret publikum og tænker, at det her kommer ikke mig ved. Kan vi på en eller anden måde lære at lade ordene trænge ind. Lader vi kristendommen få indflydelse på de valg vi træffer som gode bidrag til vores liv,« sagde Trine Gjørtz videre idet hun slutteligt tilføjede.

»Det bliver så nemt moraliserende, men det er lige så meget en prædiken til mig selv. (…) I dagens tekst bliver vi råbt op. Det handler ikke om LYDIGHED, men snarere om LYDHØRHED. Det er noget andet. Kristendommen kalder på os, så vi kan være levende og nærværende mennesker, der lader os bevæge af evangeliet og af hinanden. Det skal vi huske på når vi går ud herfra som frie, engagerede mennesker. Med eller uden mundbind.«

Åben og ligetil

Ved frokosten i sognegården konstaterede Trige Menighedsråds formand Nanna Venø Sørensen at en lang proces er endt godt.

»Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi føler, at vi har fået vore ønsker opfyldt. Du er åben og ligetil. Når man møder dig og snakker med dig, så er du glad. Du stråler, du er omsorgsfuld og betænksom. Du følger din mavefornemmelse og dit hjerte, og jeg vil sige at dét kompas peger i den rigtige retning,« lød det fra Nanna henvendt til den nye sognepræst.

Symbolsk overrakte Nanna en “venindehalskæde”, knækkede den over, og gav halvdelen til Trine.

»Så beholder vi den anden. Og det er ikke bare mig, men det er os allesammen der beholder den, så vi nu hører sammen,« sluttede Nanna Venø Sørensen til de fremmødtes begejstring.


Formanden for Trige Menighedsråd Nanna Venø Sørensen taler ved frokosten efter Trine Gjørtz’ indsættelse.

»Det tegner godt«

Provst Esben Thusgaard takkede de tre menighedsråd for et fint samarbejde omkring ansættelsen af Trine Gjørtz. På vegne af de godt 30 præster i Aarhus Nordre Provsti bød han Trine velkommen foruden at han som velkomstgave skænkede hende ‘Historien om Asta’ – en bog af forfatteren Jón Kalman Stefánsson, som han også havde refereret til i kirken.

Til slut causerede Trine humoristisk lidt om forløbet fra hun søgte embedet til tiltrædelsen 1. juli.

»Allerede nu er der sket så mange gode ting. Jeg kender allerede nogen af jer, og synes, det tegner godt. Jeg håber, I har samme oplevelse. Jeg synes, vi er kommet godt fra start med hinanden, og jeg har meget store og høje forventninger til dette her,« sagde Trine Gjørtz.


Trine Gjørtz taler ved frokosten i sognegården.

X