Hvem er egentlig Trige, Ølsted og Spørrings nye sognepræst Trine Gjørtz? Knapt 50 tilhørere fik opridset konturerne af et alsidigt liv ved Højskolen Vildrosens november-arrangement.

 

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Trine Gjørtz skulle blive teolog, da hun i 1968 blev født på Skive-egnen. Det fik tilhørerne vished for, da Trine sprang til som erstatning for den oprindeligt programsatte foredragsholder til højskole-arrangementet i Trige Sognegård.

I henhold til programmet skulle temaet have været et foredrag om højskolesange, men det går ikke at synge i disse covid-19-tider med strenge deltagerbegrænsninger ved sang, men dog lidt lempeligere når sangbøgerne holdes lukkede.

»Jeg har været lidt beklemt ved det her, og har tænkt, at hvis nu der kommer for mange til at vi må være forsamlet, så kan jeg godt gå,« indledte Trine Gjørtz og udløste den første afvæbnende latter hos tilhørerne.

Samtidig med sit klædelige forbehold ved at skulle fortælle om sig selv, erkendte Trine, at det samtidig var rart at få lejlighed til at give de fremmødte et indtryk af, hvem sognenes nye præst er.

Det hele startede i Hvidemose, en landlig flække nær Rønbjerg mellem Skive og Vinderup. Her realiserede forældrene, der var henholdsvis sygeplejer og postbud netop i 1968 drømmen om at flytte på landet for at ernære sig som keramikere. Med afsæt i meget ydmyge rammer etablerede de det, der kom til at hedde “Rakkerhuset” og blev et yndet udflugtsmål på egnen. Her lærte Trine og hendes søskende også fra barnsben at hjælpe til, samt at arbejde og fritid flød sammen.


Til foredraget havde Trine Gjørtz medbragt eksempler på keramik skabt af hendes forældre samt den lærebog på hebraisk hun bl.a. benyttede under teologi-studiet.

Gymnasielærer inspirerede

Æren for at teologien siden skulle blive Trines livsvej tilskrives en inspirerende gymnasielærer, men allerede da Trine gik i 7. klasse på Ejsing Skole havde hun været i praktik hos den stedlige sognepræst. Ikke så meget fordi Trine på det tidspunkt vidste, at hun ville være præst, men fordi hun gerne ville vide, hvad en præst lavede. »Man ved jo hvad en bager laver, men hvad laver en præst,« forklarede Trine sin nysgerrighed fra grundskoletiden. 

Det var i slutningen af 3.g. hun en dag gik til forældrene og sagde, at hun ville være præst og fik svaret: »Ja, selvfølgelig skal du være præst«.

I 1987 begyndte Trine således at læse teologi i Århus og efter 11 års studier blev hun den første akademiker i familien. Undervejs i studietiden havde hun i 1992, 1995 og 1997 fået tre børn, inden hun 20/12 1998 fik sit første embede i Ulstrup og havde sin første “rigtige” gudstjeneste juleaftensdag. Kort tid efter fulgte også en prøvelse med den første begravelse som gjaldt et blot fire dage gammelt barn. For Trine Gjørtz blev det gribende forløb medvirkende til, at hun siden tog en uddannelse i psykoterapi og eksistentiel samtale.


Ved sin eksamen fik Trine Gjørtz maleriet til venstre af sin mor, der også har malet værket. I favnen viser hun et kunstfotografi som hendes far gav Trine, da hun fik sit første embede.

Kommunalt ansat “præst”

I 2004 forlod hun Ulstrup og flyttede til Mors for at bosætte sig på sin daværende svigerfamilies slægtsgård. Ægteskabet holdt ikke, men som alenemor til tre børn på 7, 9 og 12 år etablerede hun selvstændig virksomhed med psykoterapi og arbejdede bl.a. med såkaldt supervision. Hun tog også en coachuddannelse og var sidenhen ansat i Morsø Kommune.

»Kommunaldirektøren sagde, at jeg var Danmarks første kommunalt ansatte præst. Vi kalder det bare noget andet,« erindrer Trine Gjørtz om ansættelsesforholdet, der strakte sig et år.

»Mine værdier og kommunens værdier slog for meget mod hinanden,« konstaterer Trine, der også prøvede at være souschef i en døgninstitution for unge med spiseforstyrrelser og frimenighedspræst i Thy inden hun endegyldigt vendte tilbage til præstevirket.

»Verdens bedste job er det, jeg har nu. Det finder man ud af, når man har været væk fra det,« konstaterede Trine Gjørtz.

Fra 2009 og 11 år frem virkede hun som præst på Mors. Først i et vikariat og siden som fastansat, indtil hun i starten af 2020 stødte på stillingsopslaget angående præsteembedet i Trige, Ølsted og Spørring.

»Jeg havde det som at jeg læste: “Hej Trine, vil du ikke godt komme herned”,« fortæller Trine.

Hun besøgte området og blev yderligere overbevist, så hun søgte embedet og blev udvalgt til en prøveprædiken. Den skulle have fundet sted i marts, dagen efter landet blev lukket ned af regeringen. Derfor gik der yderligere to måneders venten inden det hele faldt på plads og sløjfen på fortællingen kunne bindes ved Trines tiltræden i juli 2020.

I løbet af to timers levende fortælling fik tilhørerne en række af hovedtrækkene i 52 års liv og levned i Trine Gjørtz’ tilværelse samt et både humoristisk og alvorsfuldt indblik i, hvad der har gjort hende til den hun er, og hvad der har ført hende her til området.

Sædvanen tro er der intet højskole-arrangement i december, men onsdag d. 20. januar kl. 10 åbnes 2021-sæsonen med besøg af korshærspræst Morten Aagaard.

X