Trige Sognegård, Lergravvej 2, Trige

Trige Sognegård blev opført i 1986 med det formål at skaffe gode forhold for det kirkelige arbejde i Trige-Ølsted og Spørring Pastorat. Sognegården benyttes til undervisning af både børn og voksne, til voksenkor, børnekor, sogneaftener, højskoleformiddage, koncerter og møder.

Vil du leje sognegården

Når Blichersalen og Åkjærsalen i sognegården ikke er optaget, kan de udlejes til:

  • Begravelseskaffe efter en højtidelighed i Trige, Ølsted og Spørring kirker
  • Kirkelige, kulturelle og sociale møder, kurser m.v. samt andre foreningsarrangementer med en bredere deltagelse

For leje af sognegården kontakt Anne Birthe Bruun Madsen på mail bruunmadsen@mail.dk eller på mobil 21 40 87 90.
Trige Menighedsråd

X