Trige Kirkegård tilbyder følgende gravstedstyper

Traditionelle kistegravsteder, urnegravsteder, urnenedsættelse i plæne og urnenedsættelse i plæne med plade.

Nedsættelse af kiste i plæne, anonymt eller med plade, har der hidtil ikke været tradition for at bruge på Trige Kirkegård, men et område i afdeling A (syd for kirken) er planlagt anvendt hertil.

Kiste- og urnegravsteder

Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden.

Priserne gælder for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder. Ydelsen er obligatorisk, og graveren udsteder faktura på ydelsen i forbindelse med erhvervelsen.

Anlæg af selve gravstedet er ikke omfattet af den obligatoriske ydelse.

Priserne er med moms

 • En plads kistegravsted: 3.300 | 165,00
 • To pladser kistegravsted: 4.880 | 244,00
 • Yderligere pr. plads ud over to: 1.580 | 79,00
 • Urnegravsted 1.050 | 105,00

Plænegravsteder

Obligatorisk vedligehold af plænegravsteder, som udformes i et legat:

Pris med moms pr. år

 • Plæne med plade – Urnegrav: 5.770 | 577,00
 • Ukendtes fællesplæne – Urnegrav: 2.680 | 268,00
 • Ukendtes fællesplæne – Kistegrav*: 8.850 | 429,00
 • Plæne med plade – Kistegrav*: 11.540 | 577,00

*p.t. ikke aktuelt på Trige Kirkegård.

Priserne omfatter ikke udgift til plade, som skal afholdes af gravstedsejeren.

Graveren vejleder med hensyn til udformning af plade.

Erhvervelse (jordleje)

For medlemmer af folkekirken i forbindelse med alle typer begravelse eller bisættelse: 0 kr.

Priser for ikke-medlemmer.

Takster reguleres med pristallet ved hvert årsskifte.

 

Fredningstider

På Trige Kirkegård er fredningstiden for kistegrave 20 år og for urnegrave 10 år.

Fredningstiden for kistegrave har været 25 år. Sundhedsstyrelsen har godkendt, at den nedsættes til 20 år.

Forårs- og sommerblomster

Ikke obligatorisk

Kirkegården påtager sig pligten til at plante forårs- og sommerblomster for følgende beløb pr. år.
Priserne gælder også ved eventuel udstedelse af legat. Her skal priserne ganges med det antal år, det ønskede legat gælder for.

Pris med moms, pr år:

 • Stedmoder pr. stk. 15,00
 • Isbegonia pr. stk 17,00

Grandækning

Ikke obligatorisk

Kirkegården påtager sig pligten til at foretage grandækning for følgende beløb pr. år.
Priserne gælder også ved eventuel udstedelse af legat. Her skal priserne ganges med det antal år, det ønskede legat gælder for.

Pr. år med moms

 • En plads kistegravsted: 399,00
 • To pladser kistegravsted: 599,00
 • Yderligere pr. plads ud over to: 200,00
 • Urnegravsted: 295,00

Renholdelse af grave

Ikke obligatorisk

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder ved indgåelse af en ét-årig aftale.
Priserne gælder også for eventuel udstedelse af legat. Her skal priserne ganges med det antal år, det ønskede legat gælder for.

Pr. år, priserne er med moms

 • 1 plads kistegravsted: 969,00
 • 2 pladser kistegravsted: 1.443,00
 • Yderligere pr. plads ud over 2: 434,00
 • Urnegravsted: 732,00

Gravkastning og urnenedsættelse

Pris

 • Gravkastning/dækning: 5.929
 • Nedsættelse af urne: 732
 • Tillæg for gravkastning/dækning på lørdage: 2.150
 • Tillæg for urnenedsættelse på lørdage: 750

Beløbene er momsfri.

Særlige ydelser

Pris med moms

 • Pyntning af kastet grav: 237,00
 • Graverens timeløn ved bestilt arbejde: 456

Gravplads på Trige Kirkegård for ikke-medlemmer af folkekirken samt valgmenighedsmedlemmer:

Pris | Pris pr. år

 • En plads kistegravsted/kiste i fællesplæne: 17.980 | 899,00
 • To pladser kistegravsted: 33.880 | 1.694,00
 • Yderligere pr. plads ud over to:  15.900 | 795,00
 • Urnegravsted/urne i fællesplæne: 3.370 | 337,00

Beløbene er momsfri

Fornyelse

Ved fornyelse er taksterne de samme.

Aftales der fornyelse for en kortere periode end fredningstiden, tilpasses taksten forholdsmæssigt.

Der tages forbehold for trykfejl.

For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til graver Kenneth Svendson, tlf. +45 24 49 44 57 eller kirkeværge Poul Erik, tlf. +45 61 45 86 98

Gravstedstyper

Trige Kirkegård tilbyder for øjeblikket følgende gravstedstyper:
Traditionelle kistegravsteder, urnegravsteder, urnenedsættelse i plæne og urne-nedsættelse i plæne med plade.

Nedsættelse af kiste i plæne, anonymt eller med plade, har der hidtil ikke været tradition for at bruge på Trige Kirkegård, men et område i afdeling A (syd for kirken) er planlagt anvendt hertil.

Fredningstider

På Trige Kirkegård er fredningstiden for kistegrave 20 år og for urnegrave 10 år.

For god ordens skyld bemærkes det, at fredningstiden for kistegrave hidtil har været 25 år, men Sundhedsstyrelsen har godkendt, at den nedsættes til 20 år.

Takster

Takststrukturen på alle kommunens kirkegårde og dermed også på Trige Kirkegård ændredes pr. 1. september 2012.

Taksterne reguleres efterfølgende med pristallet ved hvert årsskifte.

X