Processen med at finde en ny sognepræst til Trige, Ølsted og Spørring sogne er nu indledt. Stillingsopslaget med følgende ordlyd vil fredag d. 7. februar være at finde i Præsteforeningens blad.

 

Trige-Ølsted-Spørring Pastorat i Aarhus Stift 

En stilling som sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring Pastorat i Aarhus Stift er ledig. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat efter vurdering. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: kmaar@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Opslået: 4. februar 2020. Udløber: 24. februar 2020.

Se også menighedsrådets embedsbeskrivelse HER

X