40 års produktion af skærver m.v. ved Vestermøllevej var temaet for en foredragsaften i samarbejde med Trige-Ølsted Lokalarkiv.

 

Der er efterhånden tradition for, at Trige-Ølsted Lokalarkiv og Trige Menighedsråd samarbejder omkring en event, hvor der fortælles om et lokalt emne. I år var det om det vi i dag kender som NCC, Vestermøllevej.

Som bekendt har mødet været programlagt siden det tidlige forår, men coronaen satte en stopper for det. Ifølge forsamlingsregulativet må der nu være 55 personer forsamlet i Trige Sognegård og der mødte 54 op, så vi kunne afvikle mødet fuldt forsvarligt.

Michael Michaelsen fortalte om den spæde start i 1920-erne, hvor der var en grusgrav på stedet, men dårlige tider i 1930-erne gjorde, at den lukkede.

Trige-Ølsted kommune skrev i 1937 kontrakt med Korsør stenforretning om ret til gravning af sten på fattiggårdens jorder, Vestermøllevej 3, og efter prøvegravning besluttede man i 1938 at anlægge skærvefabrikken.

I maj 1939 begyndte produktionen, og samtidig blev der på nærliggende jorde bygget en asfaltfabrik, Luxol. De to virksomheder kørte frem til 1979, hvor kontrakten mellem Trige-Ølsted Kommune og Korsør stenforretning ophørte.

I årenes løb blev der også gravet sten vest for Randersvej, ved Stensminde. Til transport af stenene blev anlagt en tipvognsbane som førtes under Randersvej og videre til skærvefabrikken.


Driftsleder i en årrække hos NCC, Arne Grooss fortalte om fabrikkens historie.

Driftsleder fortalte

Efter en kort pause med forfriskninger blev ordet givet til Arne Grooss, som gennem en årrække var driftsleder på NCC. Han fortalte om udvidelse af fabrikken gennem årene og kunne naturligvis også fortælle historier og anekdoter fra sin tid på fabrikken.

For beboerne i Trige og omegn har virksomhederne haft stor betydning for beskæftigelsen og flere af de fremmødte kunne fortælle at bedstefædre, fædre og onkler har været ansat på de forskellige virksomheder gennem årene.

Der er rigtig meget vi ikke ved om tiden fra 1920-erne til 1970-erne, så hvis nogen ligger inde med billeder eller andet materiale der omhandler fabrikkerne, eller måske kan fortælle om dem, så vil Trige-Ølsted Lokalarkiv meget gerne kontaktes.

Trige-Ølsted Lokalarkiv

X