Lørdag d. 30. oktober kl. 14-16 danner Trige Sognegård rammen om en spændende samtalesalon om vanskelige politiske prioriteringer.

 

Efter en velkomst ved Henrik Sejerkilde vil to medlemmer af Aarhus Byråd, Lone Hindø (socialdemokratiet) og Mette Skautrup (konservative), som begge lægger stor vægt på socialpolitik, først fortælle om deres vej ind i politik og derefter trække nogle problemstillinger frem, som de har i deres daglige politiske arbejde.

De vil lægge nogle dilemmaer frem: Hvordan prioriterer man f.eks. mellem flere plejehjemspladser og nye vuggestuer? Hvordan bestemmer man, hvad ens hjemmehjælper må hjælpe med? Skal vi have plejeboliger til hjemløse?

Det vil vi drøfte ved salonbordene og derefter – med Henrik Sejerskildes hjælp – i fællesskab forsøge at finde løsninger.

Undervejs bydes der på et lettere traktement. Alle er velkomne og der er ingen tilmelding.


Lone Hindø og Mette Skautrup lægger lørdag op til debat ved en samtalesalon i Trige Sognegård.

X