Hvornår blev du voksen? – Hvem er du om 10 år? – På hvilke punkter bliver du ved med at udvikle dig? … og hvorfor gik du i stå på resten? – Sådan lød nogle af emnerne ved den første Samtalesalon i Trige Sognegård, med ALDER som overordnet tema.

 

»Samtale fremmer forståelsen« lød et reklameslogan for et mobiltelefonselskab for 20 år siden.

Og noget er der om snakken. I lørdags var 16 borgere mødt frem til den første såkaldte ‘Samtalesalon’ i Trige Sognegård.

Et tilsvarende initiativ har sognepræst Trine Gjørtz haft succes med at igangsætte i sine tidligere sogne på Mors, så hvorfor ikke overføre ideen til Trige?

Filosofien er, at man mødes i sognegården, fordeles i mindre grupper således at deltagerne i vidt omfang kommer til at tale med personer uden for deres sædvanlige kreds.

Det resulterede ved premieren i fire borde á fire personer, og efter en kort introduktion fra Trine Gjørtz, bl.a. med en opfordring om ikke alene at tale, men også give sig tid eftertænksomhed og til at lytte, blev samtalen givet fri.

Dagens overskrift var ALDER. »Sammensæt selv jeres samtale ud fra denne menu, der har til formål at inspirere og stimulere samtidig,« lød det på en omdelt “spiseseddel” med inspirerende spørgsmål, som efter behov kunne underbygge samtalen:

Hvornår blev du voksen?
Hvem er du om 10 år?
På hvilke punkter bliver du ved med at udvikle dig? … og hvorfor gik du i stå på resten?
Er du på alder med dine jævnaldrende?
osv.

Ved “herrebordet”, bemandet med de fire tilstedeværende mænd, kom der hurtigt gang i snakken om dagens tema. Det skete med udløbere til mange emner, dagsaktuelle såvel som universelle, men hele vejen igennem en vedkommende samtale med reflektioner over bl.a. alder, livet, erfaring, behov, ønsker, politik, musik, historie/historieløshed, fordybelse og meget andet.

Undervejs blev snakken afbrudt af et ostebord. Hurtigt herefter gik snakken videre, og havde det ikke været fordi arrangementets tidsramme var sat til to timer, så havde vi utvivlsomt talt meget længere, da emnet på ingen måde var udtømt.

Til slut blev der i fællesskab bundet sløjfe på samtalerne på tværs af bordene, og samstemmende gav de tilstedeværende udtryk for, at det havde været berigende samtaler.

»Vi har ikke produceret noget. Vi har talt. Vi er blevet klogere, måske også på os selv,« sammenfattede Trine Gjørtz afslutningsvis de godt to timers hyggelige og berigende samvær i sognegården.

De fleste deltagere dukker sikkert op igen når chancen er der igen ved en ny samtalesalon lørdag d. 7. november kl. 14-16 med et nyt emne. Andre er meget velkomne til at slutte sig til.

X