Vores nye sognepræst Trine Gjørtz har allerede forrettet gudstjenester i Trige kirke, men søndag d. 16. august 11.00 finder den officielle præsteindsættelse sted i Trige kirke.

 

Det sker ved provst Esben Thusgaard med efterfølgende fælles frokost i Trige sognegård, hvor alle er velkomne. 

Bemærk dog at grundet covid-19 er der begrænsninger på deltagerantallet såvel i kirken som ved den efterfølgende frokost.

Ved kirken gælder “først til mølle”-princippet.

Hvad angår frokosten i sognegården er tilmelding nødvendig til Anne Birthe Bruun Madsen senest tirsdag d. 11. august på tlf. 6115 0380.

Læs også Ny sognepræst tiltræder 1. juli

Note: Trine Gjørtz indsættes i Ølsted lørdag d. 15. august kl. 11 (i forbindelse med sommerfesten) og søndag d. 16. august kl. 9.30 i Spørring kirke

X