Kunne du tænke dig at blive en del af Trige Menighedsråd og gøre din indflydelse gældende i arbejdet omkring Trige Kirke samt de sociale aktiviteter som menighedsrådet står bag? Så mød frem til et orienteringsmøde tirsdag d. 18. august kl. 19. i Trige Sognegård. Alle er velkomne.

Den 15. september 2020 er der valg til alle menighedsråd landet over. Som et tidligt led i processen inviterer Trige Menighedsråd alle interesserede til orienteringsmøde tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19 i Trige Sognegård. 

Menighedsrådet arbejder med mange forskellige opgaver året rundt. Nogle er helt faste, andre opstår hen ad vejen, og på en række områder er der bestemt plads til at tænke nyt. I det forgangne år er der sket meget. Vi har sagt farvel til vores præst gennem næsten 10 år Peter Viuff samt til vores kirkesanger Mette Heinsen. Foruden at være involveret i udvælgelsen af efterfølgerne til disse poster, har vi lavet forarbejdet til et nyt byggeri – en kirkepavillon – som i fremtiden vil kunne danne rammen om udendørs-aktiviteter ved Trige kirke. Vi håber snart at kunne tage første spadestik. 

De seneste måneders arbejde i menighedsrådet har også budt på beslutninger angående vedligeholdelse af vore andre bygninger samt en klargøring af præsteboligen ved sognegården til den kommende præst.

Vi arbejder fortsat med at få etableret en besøgstjeneste målrettet enlige i sognet. Derudover har der været de andre opgaver som et menighedsråd er igennem i løbet af året: Budgetter og regnskaber, samarbejde med andre lokale enheder såsom Lokalcentret, Treklang, Bakkegårdsskolen foruden planlægning og afholdelse af aktiviteter både i kirken og sognegården, skrive og redigere Sognebladet og meget mere. 

Kort sagt så er der altid noget at se til i et menighedsråd. Derfor kunne vi godt tænke os at få flere initiativrige kræfter ind i vores råd. I skrivende stund ved vi ikke, hvor mange af det nuværende råds medlemmer der genopstiller.

Måske var det noget for dig at stille op. Uanset hvad du brænder for, hvilken tilgang du har til det kirkelige arbejde, og hvilke kompetencer du har, så har du som medlem af den danske folkekirke mulighed for at blive en del af dit lokale menighedsråd. 

Du får chancen for at gøre en positiv og synlig indsats for at samle borgerne i dit lokalområde om ting, der er vigtige i det nære miljø. Som menighedsrådsmedlem kan du arbejde med det, du har lyst og evner til. Om du er skarp til regnskaber, god til at organisere, har mod på at lave spændende arrangementer eller ønsker at arbejde med sociale tiltag, så er mulighederne mange.

Derfor: Kom og hør mere om menighedsrådets arbejde ved orienteringsmødet d. 18. august kl. 19.00. Menighedsrådet vil byde på en forfriskning. Tag gerne spørgsmål med til os. Hvad ønsker I, der bor i Trige, at vores kirke skal kunne? 

På vegne af Trige Menighedsråd
Nanna Venø Sørensen, formand


FAKTA

Menighedsrådene styrer det kirkelige arbejde i sogne i den danske folkekirke. Trige Menighedsråd består af sognets præster og syv medlemmer. Desuden deltager to suppleanter i rådets møder på lige fod med de valgte medlemmer. Medlemmerne vælges for en fireårig periode. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand m.v.

Årligt afholdes cirka 12 møder. Hertil skal lægges eventuelle møder i de udvalg man engagerer sig i. Langt de fleste beslutninger i rådet træffes i fuld enighed. Såvel i indeværende valgperiode som historisk set har Trige Menighedsråds virke været kendetegnet ved et godt samarbejde.

 

Få nyt fra Trige Sogn via e-mail
Ved at indtaste din e-mailadresse kan du modtage en mail hver gang der lægges nyt på hjemmesiden og derved holde dig opdateret vedr. arrangementer og lignende. Tilmelding kan ske HER. Du kan til enhver tid framelde dig e-mail-servicen igen.

X