Juma Nellemann Kruse flankeret af præstekollega Peter Viuff og provst Esben Thusgård

I forbindelse med gudstjenesten forleden blev Juma Nellemann Kruse indsat som sognepræst ved Trige, Ølsted og Spørring sogne.

Det var provst i Århus Nordre Provsti, Esben Thusgård der på biskoppens vegne overrakte kollats. Sådan kaldes formelt det brev, hvormed biskoppen overdrager en person et folkekirkeligt præsteembede.

Kollats kommer af det latinske collatio – sammenføring – og det begreb blev en rød tråd i provstens tale om at føre præst og menigheder sammen.

»Skulle en eller anden tænke, at det minder lidt om ægteskab, så er det ikke helt forkert,« sagde Esben Thusgård og fremdrog med bl.a. et Grundtvig-citat om den særlige forbundethed, der er mellem såvel ægtefolk som mellem en præst og en menighed.

»Forhåbentlig er der ikke nogen her i dag, der synes, at det er alt for upassende, at Juma har været og allerede er i et fast forhold,« fortsatte provsten i humoristisk form ægteskabsmetaforen med henvisning til, at Juma Nellemann Kruse i forvejen har én menighed qua sit parallelle virke som deltidssognepræst i Ebeltoft-Dråby-Handrup sogne.

»Ja, du har end ikke sluppet din sidste kærlighed før du indleder et nyt forhold til Trige, Ølsted og Spørring. Men inden forargelsen bliver for stor, så vil jeg minde om, at det samme gør sig gældende for menighederne her i Trige, Ølsted og Spørring, der ikke alene har haft en præst tidligere. De har allerede Peter og dermed nu flere præster på én gang. Har man hørt mage,« spurgte provsten retorisk til menighedens hørbare klukken på bænkerækkerne.

»Med dig Juma og din kollega Peter, er der lagt op til et langt og lykkeligt forhold med menighederne i Trige, Ølsted og Spørring. Sammen har I den vigtige opgave at sørge for, at det kirkelige liv i sognene får de bedste rammer,« sagde Esben Thusgård og tilføjede en række betragtninger om opgaverne for en præst af i dag. 

Rettet mod såvel præster som menigheden lød det til slut:

»Kære menighed i Trige, Ølsted og Spørring. Kære Juma. I er nu ført sammen. I har en særlig opgave sammen, og det skal nok gå godt. I er sammen om at udfordre og inspirere hinanden, og holde hinanden fast på at give det gode budskab de bedste rammer i en tid hvor meget ændres og forandrer sig. Jeg vil ønske jer lykke til i jeres fælles opgave,« sagde provsten inden han afrundede med at læse ordlyden af biskoppens kullats.

Mere kompliceret end det faktisk er

I sin efterfølgende første prædiken som deltidssognepræst i Trige filosoferede Juma Nellemann Kruse over kristendommen.

»Hvad er kristendommen egentlig for en størrelse? Det er et meget stort spørgsmål, som man selvfølgelig ikke kan besvare fyldestgørende på 10 minutter. Eller hvad? Man kan med rette spørge, om ikke vi ofte gør det hele meget mere akademisk og kompliceret end det faktisk er. For nogen er det nok at sige, at jeg tror på Gud. Eller jeg tror på Jesus. Eller jeg tror på næstekærligheden – eller hvordan vi hver især ynder at formulere os,« sagde Juma.

»Jeg tror også, at de fleste er enige om, at kristendommen er noget med at være gode ved andre. At være der for sin næste. At hjælpe til. Vi vil sikkert ikke formulere det på samme måde alle sammen, men kristendom og næstekærlighed er for mange mennesker tæt forbundne. Og godt for det,« konkluderede Juma Nellemann Kruse idet han bl.a. tilføjede:

»Jeg ynder selv at tale om det dobbelte kærlighedsbud, som Jesus selv kalder det første og det største bud.«

Efter indsættelsen af Juma Nellemannn Kruse som sognepræst, var menighedsrådene vært ved en frokost i Trige Sognegård. Mange var mødt op for at sige velkommen til Juma.

 

Juma Nellemann Kruse omgivet af sin familie.

X