Vor gamle salmedigter, Thomas Kingo, skrev i 1681 den gode salme ”Sorrig og glæde de vandrer til hobe”. Det var sandt dengang og er det stadig.

Vi står i den ulykkelige situation, at vi må sige farvel til vor hjælpepræst Nanna Holm, da hun har fået et nyt arbejde i Aalborg. Det er så det, der falder ind under ”sorrig”. Glæden må vi så håbe finder sin plads hos Nanna.

Der er al mulig grund til at sige hende tak for det arbejde, hun har udført her i pastoratet, og ønske hende al mulig held med det nye.

I den forbindelse afholder Nanna Holm sin sidste gudstjeneste søndag den 6. maj kl. 16.00 i Trige sognegård, da kirken jo er lukket på grund af kalkning. Der vil efterfølgende være et let traktement.

På Trige menighedsråds vegne, Steffen Lindfors

X