Torsdag den 23. maj kl. 10.00 i Trige Sognegård afholder Henning Frandsen, journalist, historiker, Aaby på Fyn foredrag i Højskolen Vildrosens regi.

Med udgangspunkt i Henning Frandsens farmors historie handler foredraget om fortielse, som dengang gik hånd i hånd med løgne. De kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre, blev kaldt faldne kvinder.

Nogle af dem fødte børnene i dølgsmål og slog dem måske oven i købet ihjel. Atter andre fik en englemager til at klare paragrafferne. F.eks. Dagmar Overby, der slog mindst 20 børn ihjel, som hun derpå brændte i sin kakkelovn.

Senere i perioden blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en kvaksalver. Også disse kvinder kom i fængsel, hvis ellers udåden blev opdaget. Forholdene ændrede sig først for alvor i 1900-tallet takket være bl.a. modige og indignerede kvinders kamp, en ny sociallovgivning, et nyt syn på kvinder og kvinders seksualitet, ændrede relationer mellem mand og kvinde og fri abort.

Alle er velkomne ved foredraget.

X