Trige menighedsråds medlemmer

Formand og kontaktperson

Nanna Venø Sørensen
Randersvej 532
8380 Trige

Formand for valgbestyrelsen

Steffen Lindfors
Gartnerparken 43
8380 Trige

Kasserer

Bjørnshøjvej 16
8380 Trige

Menigt medlem

Vestermøllevej 256
8380 Trige

Menigt medlem

Parallelvej 59
8380 Trige

Menigt medlem

Byhøjvej 1
8380 Trige

Menigt medlem

Bjørnshøjvej 18
8380 Trige

Kirkeværge
(Ikke menighedsrådsmedlem)

Mosegårdsparken 35
Spørring
8380 Trige
X