Torsdag den 31. oktober er det 502 år siden Martin Luther slog de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og der er god grund til at minde hinanden om reformationens betydning, også i dag.

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19 i Trige sognegård skal vi høre Luthers 95 teser læst højt, afbrudt af en masse salmer og en enkelt kaffe- og kage-pause.

Sognepræst Juma Nellemann Kruse indleder med en kort intro/prædiken, men ellers bliver det en aften i tesernes og salmesangens tegn.

Alle er velkomne.

X