Glimt fra søndagens høstgudstjeneste, hvor Lone Hindø samtidig tog afsked med sognebørnene i sin egenskab af sognepræst.

Trige kirke var besat til sidste plads i søndags, hvor høstgudstjenesten samtidig markerede den officielle afsked med Lone Hindø som sognepræst.

Fremmødet vidner om, at Lone har været en vellidt præst, der i forbindelse med sin sidste gudstjeneste samtidig fik æren af at konfirmere et af sine børnebørn, Eric Hindø-Rollins.

Ord skaber

I sin sidste prædiken som sognepræst var ORDET et gennemgående tema. Ikke alene Guds ord, men i høj grad også en påmindelse, om den måde, vi mennesker omgås hinanden.

»Vi kan bruge ord – og vi kan misbruge dem. Vi kan skabe glæde med ord til og om hinanden, men vi kan også skade hinanden, så det undertiden kan være umuligt at gøre skaden god igen,« sagde Lone Hindø og drog paralleller til forfattere som H.C. Andersen, Hans Scherfig og Aksel Sandemose.

»Når forfattere taler så stærkt til os, så er det fordi de rammer noget, vi kender fra os selv,« påpegede Lone Hindø og opfordrede implicit til at forkaste jantelovens “talen ned til hinanden” og i stedet “tale tingene op”.

»Ord skaber,« sammenfattede den afgående præst med konkrete eksempler fra samfundsdebatten, lige fra reportager om fodboldkampe til mediernes omtale af støtte til flygtninge.

»Så magtfulde er menneskers ord. Både til at skabe glæde og liv, og også til at skabe ødelæggelse,« konkluderede Lone Hindø idet hun opfordrede til at huske det kristne budskab:

»Der er en, hvis ord altid er mægtigere og som altid tæller mest, størst og stærkest for os, hvis vi blot husker det. »Følg mig,« sagde han. Syv små bogstaver. To korte ord, som en indbydelse til følgeskab på livsvejen,« sagde Lone Hindø i slutningen af sin prædiken med en universel påmindelse om: »… at når vi forandrer os, så forandres verden med os.«

Sognegården presset til det yderste

Efter gudstjenesten satte cirka 150 mennesker Trige Sognegårds “rummelighed” under pres. Alle ekstra stole, også fra de tilstødende kontorer, måtte findes frem for at alle gæsterne kunne sidde ned – om ikke andet så i korridoren, hvor nogle nød den gode mad og talerne. Set fra forskellige sider hyldede de Lone Hindø for virket gennem det meste af 20 år i Trige, Ølsted og Spørring sogne. Herunder følger et par glimt:

Trige menighedsråds formand Steffen Lindfors byggede i sin tale videre på sit indlæg i sognebladet om TIDEN: Den der ligger før og efter, og så NUET, der i den aktuelle kontekst har været tiden med Lone Hindø  som sognepræst.

»Tak for den tid, du har været her. Skulle det være, så ville jeg ikke have noget som helst imod at gøre det om,« sammenfattede Steffen Lindfors.

Tidligere biskop Kjeld Holm, der for 20 år siden ordinerede Lone Hindø som præst, skuede i sin tale tilbage på et langt samarbejde.

»Jeg kendte dig før du kendte mig,« indledte Kjeld Holm med reference til, at Lone Hindø – i sit politiske virke – havde gjort indtryk på ham og aftvunget respekt, før Lone senere begyndte at studere teologi. Han fremhævede bl.a. Lones evne til at engagere sig i de sammenhænge, hun er en del af.

»Da du i starten fik embede i Them, så var det i din opfattelse verdens bedste sted at være præst. I årene efter gentog det sig her. Det hænger meget godt sammen med din prædiken i dag. Har man en kærlighed til et sted, så ser man altid det, der er godt. Du blev hurtigt kær i først Them og siden i Trige, Ølsted og Spørring, og du blev klog på menneskerne og de livsomstændigheder der gør sig gældende her. Det er måske meget karakteristisk for dig. Du er engageret i det som du er i,« sagde Kjeld Holm.

»Nu kan jeg ikke længere tale på stiftets vegne, men jeg kan sige, at i de år jeg var biskop, var jeg glad for, at du var præst i Århus stift. Det stod stiftet, og det stod Trige, Ølsted og Spørring sogne sig godt ved. Derfor vil jeg ønske dig alt godt fremover,« sagde Kjeld Holm idet han indsigtsfuldt afsluttede.

»Det vil være helt forkert at sige, at nu kan du godt begynde at nyde din pensionisttilværelse. Så ville det nok være lettere at bede floderne om at løbe den anden vej. Men der er nu noget rart ved at kunne sige nogle opgaver fra.«

Kirkesanger Finn Bruun Ravnsbæk fremhævede i sin tale tre karakteristika ved Lone: Viljen til at vove, hendes evner som fortæller, og ikke mindst hendes hjælpsomhed.

»Du er ofte kommet med citater i dine prædikener. Et af dem er: “At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.” Om nogen så er det ord, som bare passer på dig. Du vovede at blive præst i en alder som er ældre end de fleste studerende. Du vovede at droppe dit politiske fuldtidsjob og blive præst i stedet,« sagde Finn Bruun Ravnsbæk blandt andet.

Præstekollegaen Peter Viuff tilkendegav stor respekt for Lone Hindøs virke.

»Så vidt jeg ved, er du den første kvindelige præst i vore sogne. Det er i sig selv noget at være stolt over. Når du ser tilbage på de 20 år, så er der helt sikkert også meget, du vil se tilbage på med glæde. F.eks. noget af alt det vedvarende, som du har været med til at skabe i sognene. Det gælder også alle de tilfælde, hvor du har hjulpet mennesker i svære livssituationer, og alle de gange, hvor du har bidraget med glæde i folks liv. Det er vigtigt at se tilbage på som præst,« sagde Peter Viuff.

Han takkede også Lone for håndteringen af det at være præst for hans familie idet hun døbte døtrene Marie og Ingrid, ligesom hun i 2004 viede Helle og Peter Viuff. 

»Som familie mødte vi en nærværende præst, som på en meget fin måde formåede at sætte evangeliet og os som familie i centrum ved samtaler og senere ved de efterfølgende gudstjenester. Vi følte os set og vi følte os rørt. Det var vigtigt for os, og jeg ved, at der er mange andre familier i Trige, Ølsted og Spørring, som har det på en lignende måde i mødet med dig som præst,« sagde Peter Viuff.

Præst for børn, unge, nye forældre – og alle dem ind imellem

Spørring Menighedsråds næstformand Thorkild Qvist Frandsen tog også ordet og takkede Lone for samarbejdet og det store engagement.

»Du har været præst for børn, for unge, for nye forældre, for ældre – og alle dem ind imellem. En præst som tager initiativer, sætter gang i nye ting og formår at gøre kristendommen levende og vedkommende for så mange som muligt. Det er en stor glæde for os, at du fortsætter som kirke- og kulturmedarbejder her i Trige, hvor også mange fra Spørring samles om højskolen og alle de andre aktiviteter som du sætter gang i,« sagde Thorkild Qvist Frandsen.

Trige Sognegårds kapacitet kom på prøve for at rumme de cirka 150 deltagere i sammenkomsten efter Lone Hindøs afskedsgudstjeneste.

 

X