Ved oktober måneds arrangement i Højskolen Vildrosen blev deltagerne bragt godt 100 år tilbage i tiden i Emma Gads fodspor.

 

Med sognepræst Torben Brink som en yderst belæst guide i emnet fik, tilhørerne et interessant indblik i forfatterinden Emma Gads liv og levned. Af de fleste er Emma Gad alene kendt af navn som forfatter til bogen ‘Takt og tone’, udgivet i 1918, men i realiteten var bogen kun et beskedent aftryk blandt de mange som Emma Gad (1852-1921) satte på sin samtids kulturliv, ikke mindst i det bedre borgerskab i København.

Emmarenze Henriette Margrethe Gad (født Halkier) virkede såvel som forfatter og dramatiker for en række teaterstykker på bl.a. Det Kongelige Teater og andre københavnske scener. Emma Gad nød stor popularitet for sin humoristiske behandling af tidens spørgsmål vedrørende ægteskab, seksualitet, moral, politik og generationsproblemer.

Siden blev Emma Gad fra 1915 den første kvindelige journalist ved Politiken ligesom hun var fagforeningspioner som en af stifterne af “Hegnet”, Kvindernes Handels- og Kontoristforening, der var den første faglige organisering af kvinder på kontor.

Emma Gads familie ville i sig selv være indtil flere foredrag værdigt. Lad os her blot nævne gemalen kontreadmiral Nicolaus Urban Gad, som gjorde en imponerende militær karriere og sluttede som kontreadmiral, og sønnerne Henry Christian Gad og Urban Gad, der blev hhv. kommandør ved militæret og instruktør/forfatter til talrige filmmanuskripter med stumfilmstjernen Asta Nielsen i hovedrollen.

Torben Brink berettede levende og humoristisk om Emma Gad, hvis liv ifølge foredragsholderen er forbavsende dårligt dokumenteret med tanke på hvilken indflydelse Emma Gad havde på sin tid – og eftertiden.


Torben Brink berettede bl.a. om grene af Emma Gads familie. Den ene af sønnerne Urban Gad blev således forfatter og instruktør til adskillige af stumfilmstjernen Asta Nielsens film, deriblandt gennembrudsfilmen ‘Afgrunden’ fra 1910.

Næste arrangement i Højskolen Vildrosen bliver onsdag d. 18. november kl. 10.00. Her skulle Anne Marie Salling have holdt foredrag om højskolesange, men da der i forbindelse med covid-19-restriktionerne kun må være ganske få i sognegården såfremt der synges, udsættes dette foredrag til en senere lejlighed. I stedet vil sognepræst Trine Gjørtz den pågældende dag fortælle om det liv, der har ført hende til embedet som sognepræst i Trige, Ølsted og Spørring sogne. Alle er velkomne.

X