Corona-pandemiens restriktioner fremtvang nytænkning i forbindelse med weekendens konfirmationer i Trige og Spørring.

 

Konfirmations-ritualerne var de sædvanlige, men formen var der ændret på. Blandt andet sang menigheden ikke salmer. Den del var i stedet overladt til sanger Annika Clemens, der spillede til på el-klaver til tre salmer, valgt efter afstemning blandt årets konfirmander.

Det gjaldt I østen stiger solen op (331), som konfirmanderne kender bedst fra morgensang i skolen. Den blev fulgt af en af de nyere salmer Uberørt af byens travlhed (331) fra 1990, om kirken som et fredfyldt helle i storbyen, og til slut Gud vi er i gode hænder (675).

Sognepræst Loa Christensen, der har ført sognenes i alt 27 konfirmander frem til konfirmationen, tog i sin prædiken fat på nogle af kærlighedsbudskabets mange former. Lige fra næstekærligheden i 1980’ernes støttesange i forbindelse med indsamlinger til sultkatastrofer i Afrika og til det kærlighedsbudskab, der ligger i konfirmationen.

»Det er jeres konfirmationsdag i dag. Det handler om at I skal have det budskab, at I er elskede af Gud. Det handler om at præcis sådan som hver enkelt af os er, så er vi elskede af Gud,« sagde Loa Christensen og tilføjede:

»En dag som i dag er det ikke svært at føle sig elsket, men der er også de dage hvor man end ikke gider at være sammen med sig selv, og der er dage hvor man ikke orker at være sammen med andre mennesker. Når man har det sådan, så håber jeg, at dagens evangelium må tone igennem.«

Hun mindede om, at Guds kærlighed ikke er nogen garanti for, at livet bliver let: »Men elskede, det er I.«

Da ord kan være svære at huske modtog konfirmanderne hver en lille hilsen i form af slikkepinde og bolcher prydet med kærlighedens symbol.

»Gem dem til en dag, hvor regnen siler ned og man sidder og føler sig ensom og forladt. Men spis dem endelig inden de bliver for gamle,« sagde Loa Christensen.

»Og til alle her i dag skal lyde en opfordring til at tage kærligheden med ud i verden. Lad den vokse og lad den blive til gavn for de mennesker, vi møder på vores vej gennem livet.«

I forlængelse af præstens prædiken, den fælles fremsigelse af trosbekendelsen samt tilspørgelse af den enkelte konfirmand, fik konfirmanderne hver deres konfirmandord.

Med dåben bekræftet, et fadervor og en velsignelse kunne sognenes sidste fire konfirmander i denne sæson forlade kirken til tonerne af organistens postludium.

Fordelt på små hold fra tre til syv konfirmander fandt årets konfirmationerne sted ved i alt fem gudstjenester i Spørring og Trige. Tre lørdag og to søndag.

X