Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i Trige Sognegård afholdes valgforsamling for Trige Sogn.

 

Det er ved dette møde at medlemmerne til Trige Menighedsråd for de kommende fire år vælges.

Ved at møde op til valgforsamling 15. september kl. 19.00 i Trige Sognegård, kan du være med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn, ved enten selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. 

På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem fremmødte folkekirkemedlemmer som har valgret i sognet og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020

Dagsorden for valgforsamlingen er følgende:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsregler ved valg bestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
12. Eventuelt

X