Vielse

Tidspunktet for vielsen aftales med kordegnen.

Parret henvender sig endvidere til Borgerservice i bopælskommunen og anmoder om, at der udstedes en prøvelsesattest, der skal afleveres på kirkekontoret. Attesten må højst være udstedt fire måneder før vielsen.

Parret giver oplysninger om de to vidner, der skal være til stede ud over præsten. Vidnerne registreres med navn og adresse.

Inden vielsen mødes brudeparret med præsten til vielsessamtale. Her fortæller præsten bl.a. om vielsesritualet.

Der kan foretages kirkelig vielse, hvis blot den ene part er medlem af Folkekirken.

Vielse i Trige Kirke forudsætter, at brud og/eller brudgom bor i Trige Sogn eller på anden måde har nær tilknytning til sognet og kirken.

Pyntning aftales med graveren ved den pågældende kirke.

Kirkelig velsignelse

Kirkelig velsignelse af et ægteskab, der er indgået ved borgerlig vielse.

Kirkelig velsignelse i Trige Kirke forudsætter, at mindst en af parterne bor i Trige Sogn eller på anden måde har nær tilknytning til kirken.

Tidspunktet aftales med sekretæren på kirkekontoret.

I skal aflevere dokumentation for den borgerlige vielse. Mindst en af parterne skal være medlem af Folkekirken.

Inden den kirkelige handling mødes parret med præsten. Ved dette møde fortæller præsten bl.a. om ritualet.

Pyntning af kirken ved kirkelig velsignelse
Pyntning aftales med graveren.

X