Dåb

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Ønsker man navngivning ved dåb, aftaler forældrene det med sekretæren på kirkekontoret. Forældrene oplyser i den forbindelse, hvad barnet hedder eller skal hedde. Desuden oplyser de, hvem der skal være barnets faddere (navn og adresse). Der skal registreres mindst to og højst fem faddere, som skal være personer, der er døbt og over 14 år.

Inden dåben mødes forældrene med præsten til en dåbssamtale. Ved dette møde fortæller præsten om dåbens betydning og om dens ritual.

Familiestyrelsens liste over godkendte drenge- og pigenavne

X