Forsamlingsloftet på 10 personer gælder ikke for kirkens gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

 

De nye restriktioner i forhold til inddæmningen af Covid-19-smitte påvirker også afviklingen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men ikke i samme vidtgående omfang som samfundet i øvrigt. 

Grundreglen er, at der overalt og af alle skal bæres mundbind (eller visir) i kirker og sognegårde.

I kirken skal alle bære mundbind eller visir. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger med følgende undtagelser:

• Forkyndere og medvirkende ved udøvelse af ceremonier (= præst, organist, sangere og i visse situationer kirketjener).
• Børn under 12 år.
• Deltagere, der sidder eller knæler under aktiviteten.

Alle andre, inklusive personale, frivillige og deltagere, skal bære mundbind eller visir så snart man skal stå op og bevæge sig rundt i kirkerummet. Kravet omfatter ikke, når deltagerne som led i gudstjenesten kortvarigt rejser og sætter sig på den samme plads.

Ved udendørs begravelser kan der maksimalt være 50 deltagere (mod tidligere 200 personer), og ved alle øvrige udendørs aktiviteter (f.eks. halloweenarrangementer) må der max. være 10 deltagere.

I sognegården skal alle hele tiden bære mundbind, undtagen når man sidder ned. Dog er foredragsholdere og andre optrædende undtaget under aktiviteten.

Derudover gælder de hidtidige regler om et maksimalt antal deltagere i forhold til lokalets størrelse (for Trige Sognegårds vedkommende 55 personer, ved fællessang dog maksimalt 27 personer) samt afstandskrav på mindst 1 meter og ved fællessang 2 meter.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder også for møder med offentlig adgang, for eksempel menighedsrådsmøder samt for kontorer med offentlig adgang, f.eks. kirkekontoret. Kravet omfatter IKKE kirkekor, der øver.

Kirkerne må kun give adgang til personer, der overholder kravet om mundbind eller visir. Ansatte og frivillige kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

X