En gruppe frivillige bistår året rundt bl.a. med afvikling af forskellige aktiviteter til glæde for beboere og brugere på Bjørnshøjcentret.

Menighedsarbejdet i Trige Sogn omfatter bl.a. onsdagssang i plejeboligerne ved Bjørnshøjcentret. Her samles beboere og andre fra lokalområdet for at synge sammen og nyde en kop kaffe med kage. Hvert år op mod jul giver menighedsrådet othellolagkage til deltagerne, og præsten deltager med en god historie.

Tilsvarende nyder også Dagtilbud for demente godt af menighedsrådets indsats. Her bidrager menighedsrådet med gløgg og æbleskiver samt præmier til amerikansk lotteri. Lotterisalget går ubeskåret til aktiviteter for de, der kommer i Dagtilbuddet. 

Ved den månedlige gudstjeneste på Bjørnshøjcentret, er det selvfølgelig præsten, organisten og kirkesangeren der er i centrum, mens det er frivillige der sørger for kaffe og kage, så deltagerne kan få sig en god snak efter gudstjenesten.

X