Hvis blot halvdelen at det, der er fortalt om Frans af Assisi (1182-1226) er sandt, så har han været en helt enestående mand – ja en helgen, hvilket han også blev kåret til i den katolske kirke.

Et indblik i Frans af Assisis godhed samt asketiske liv og levned fik de cirka 40 deltagere i Højskolen Vildrosen gennem sognepræst Laura Gylden-Damgaards foredrag i Trige Sognegård.

I halvanden time hørte tilhørerne om, hvorledes sønnen af en velhavende klædehandler vendte det materielle liv ryggen og »valgte Fru Fattigdom som sit hjertes udkårne«. Frans fandt sin vej som de fattige og forarmede menneskers forkæmper. 

Flere gange undervejs i foredraget refererede Laura Gylden-Damgaard til eksempler på den glidende overgang mellem det historisk faktuelle og tilbøjeligheden til at lægge yderligere til legende-stof. Sikkert er det imidlertid, at Frans var grundlægger af franciskaner-ordenen, der spredte sig verden over, inklusive til 26 klostre i Danmark. Blandt meget andet var han angiveligt også opfinderen af det vi kender som krybbespil.

At Frans med sit særlige forhold til naturen, og især dyrene, stadig har gennemslagskraft her snart 800 år efter sin død, illustreres ved, at han i 1979 blev udnævnt til skytshelgen for miljøet samt at den nuværende Pave Frans i 2013 tog sit pavenavn efter netop Frans af Assisi.

Sognepræst Laura Gylden-Damgaard, Egå har både besøgt Assisi og fordybet sig i historien bag Frans af Assisi. Hun berettede levende om mennesket og legenden ved foredraget i Trige Sognegård.

Næste arrangement i Højskolen Vildrosen finder sted torsdag d. 25. april kl. 10. Her taler professor i kirkehistorie Kurt E. Larsen, Århus over emnet: Mere end et eventyr. H.C. Andersen som salmedigter og kristen forfatter.

X