Glæd dig til 10 spændende arrangementer i Højskolen Vildrosen i 2021. Vi glæder os til at se dig så snart en lempelse af forsamlingsrestriktionerne gør dette muligt.

 

Højskolen Vildrosens nye program for 2021 foreligger nu. En del af de foredrag, der var programsat i 2020, men som blev aflyst, er sat på igen i det nye program. 

Det er dog i skrivende stund ikke til at vide, om det kan lade sig gøre at afholde alle foredragene. Her tænkes ikke mindst på det første foredrag som er programsat til 20. januar. Derfor opfordrer vi til at man holder sig orienteret her på hjemmesiden angående eventuelle ændringer.

Se hele programmet her: Højskoleprogram 2021

Alle er velkomne i Højskolen Vildrosen.

X