Onsdag den 16. september kl. 10.00 i Trige Sognegård får Højskolen Vildrosen besøg af Ejvind Nielsen, maler og skulptør, tidligere sognepræst.

 

Foredraget handler om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser over livet og hvad der har betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen.

Samtidig er foredraget – med mange eksempler – et muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme.

Alle er velkomne.


Ejvind Nielsen

X