N.F.S. Grundtvig var en bemærkelsesværdig mand med en meget interessant historie. Ekstra interessant bliver den, når fortællingen om 1800-tals ikonet formidles af en person, der virkelig er inde i stoffet.

Og det var i den grad tilfældet, da lektor Edward Broadbridge, Randers berettede om Grundtvig ved en Højskoleformiddag i Trige Sognegård.

Levende og engageret, måske ligesom det må have været at opleve Grundtvig i sin tid, belyste Broadbridge i overordnet form N.F.S. Grundtvigs liv som forfatter, teolog, digter, filosof, præst, skolemand og politiker. 

Det særlige ved Broadbridge er, at han ikke deler dansk ophav med Grundtvig, men ikke desto mindre har forsket intensivt i Grundtvigs liv og virke. Dette i et sådant omfang at han her i sit seniorliv har udgivet de fire første af i alt fem værker af Grundtvig, oversat til nutidigt engelsk efter opfordring fra Grundtvig Centeret. Femte og sidste bind udkommer næste år.

Engelsk-fødte Broadbridge forelskede sig i 1965 i en dansk pige, bosatte sig i Danmark i 1967, og arbejdede i 41 år som gymnasielærer. Med lune, humor og indlevelse guidede han i sognegården de 40 tilhørere gennem Grundtvigs historie. Selv blev Broadbridge allerede i 1975 fanget af Grundtvig.

Vi hørte bl.a. om, at Grundtvig – trods sit forfatterskab af utallige salmetekster – var aldeles tonedøv. Vi blev indviet i at Grundtvig kaldte Katedralskolen i Århus, hvor han gik, for ‘Skolen for døden’ fordi undervisningen foregik på latin, hvilket Grundtvig var en stærk modstander af. Og vi hørte om Brodbridges arbejde med at oversætte nogle af Grundtvigs i alt 30.000 udgivne sider samt udfordringerne ved at dechifrere og formidle komplicerede sætningsdannelser. Dette påvist med et eksempel på 195 ord, opdelt af 23 kommaer, inden et længe ventet punktum. Ved oversættelsen til moderne engelsk blev denne ene sætning opdelt i ti sætninger.

»Man skal være varsom med at gendigte, men det er man nødt til,« konstaterede Broadbridge idet han konstaterede, at Grundtvig havde et svært tilgængeligt sprog og at han var for dansk hvad Shakespeare var for det engelske sprog.


Meget engageret berettede Edward Broadbridge om N.F.S. Grundtvigs tanker om bl.a. folkeoplysning.


En hæsblæsende gennemgang af et betydningsfuldt liv

Videre hørte vi om hvorledes Grundtvig i kølvandet på årene ved Århus Katedralskole allerede som 20-årig blev teologisk kandidat, blot 20 år gammel. Han ville oprindeligt ikke være præst, men forfatter og udgav sit første digt i 1804.

Gennem hastige nedslag i Grundtvigs liv hørte vi om hans konflikter med den “etablerede” kirke, om hans betydning for etableringen af folkehøjskoler med Rødding Højskole som den allerførste i 1844, og om hans omskiftelige liv med skiftende boliger (flyttede i alt 84 gange i løbet af sit 88 år lange liv) samt de tre koner han nåede at være gift med.

Samlet set var foredraget en hæsblæsende gennemgang af et betydningsfuldt liv og tanker, som bl.a. i kraft af Broadbridges oversættelser til engelsk nu er blevet tilgængelige for andre folkeslag. Ifølge Broadbridge vækker ikke mindst Grundtvigs frihedsidealer genklang udenlands.

»Grundtvig er på vej ud til verden. Alt for sent, men han er på vej,« sammenfattede Edward Broadbridge.

For sit oversættelsesarbejde af Grundtvigs tekster og salmer er Edward Broadbridge netop blevet hædret med Grundtvigprisen 2019.

Højskoleformiddagene i Trige Sognegård fortsætter igen fra januar, da placeret på onsdage.


For at øge give alle tilstedeværendes mulighed for at synge med, løftede Edward Broadbridge for en stund talerpulten væk, så alle kunne læse teksten til Grundtvigs bryllupssalme ‘Det er så yndigt at følges ad’ samt den engelsk oversættelse af samme: ‘How sweet to travel the road ahead’.

X