800 år efter den dag, Dannebrog faldt ned himmelen nogle hundrede kilometer mod øst, drog Trige menighedsråd samt ansatte og frivillige ved Trige kirke i stedet på studietur mod vest.


»Se de flager for os alle steder,«
lød det vittigt fra en af deltagerne, da bussen med 34 personer svingede ind på hovedgaden i Videbæk.

Sandt at sige så var det nu nok mere i anledning af Valdemarsdag og 800-året for at Dannebrog – vistnok – dalede ned fra himmelen i Estland, at nationalflaget blev luftet flittigt overalt i Dannevang.

Efter en times køretur var vi nået til studieturens første stop, Arne Haugen Sørensen Museum, der blev indviet i 2017. Både arkitektonisk og kunstnerisk er museet i Videbæk absolut anbefalelsesværdigt. 

Bygningen, der er tegnet af den verdensberømte arkitekt Henning Larsen, født få kilometer fra museet, er et kunstværk i sig selv, og indendøre finder man bl.a. en permanent udstilling af værker skabt og skænket af Arne Haugen Sørensen (født 1932). 

Maleren og grafikeren er repræsenteret på en stribe danske kunstmuseer, men er også kendt for udsmykningen af en stribe danske kirker. Han er ofte blevet tituleret som “lysets og farvernes mester” og formidler i sin religiøse kunst på forunderlig vis de barske budskaber i en farveglad palette og ikke sjældent med et stænk af humor iblandet. 

Det kunne gruppen fra Trige ved selvsyn konstatere ved den guidede rundvisning og introduktion til museet, der drives af frivillige lokale kræfter.


Ved en guidet rundvisning blev studieturens deltagere introduceret til Arne Haugen Sørensens kunst.


Hurtigt videre

»Vær ved bussen klokken tre minutter i halv,« lød det myndigt fra rejseleder Henny Hansen over det efterfølgende frokostbord i Herning.

Turen var planlagt med kirurgisk akkuratesse og tidsplanen stemte også på minut, da vi efter en god halv times kørsel nåede den næste destination, Them Kirke.

Her stod præst Majbritt Kjærsgaard Roulund klar til at fortælle om kirkens omskiftelige historie, helt fra de ældste dele fra omkring år 1200. I 1600-1700-tallet forfaldt Them kirke. Efter reformationen var kirken kommet under staten og i kølvandet på statsbankerotten i 1660 blev kirken solgt og havde de følgende år flere forskellige ejere, som erhvervede retten til at opkræve kirketiende mod at vedligeholde kirken. Det kunne være en god forretning, hvis man som her sparede på vedligeholdelsen.

Kirken blev genrejst i 1800-tallet, men ikke alle beslutninger omkring kirken var lige velovervejede. En gammel døbefont blev i 1830’erne fundet upræsentabel og solgt på auktion. Den kom til at tjene som vandingstrug for kreaturer på en mark i Rodelund, men senere kom døbefonten til ny ære og værdighed, blev indbragt til Silkeborg Museum, og tjener nu som døbefont i Silkeborg Kirke.

Them Kirke er smukt dekoreret med kalkmalerier, bl.a. et som forestiller Jomfru Maria med syv sværd pegende mod hjertet som tegn på de syv gange hun blev ramt af smerte og sorg over sin søn, Jesus. Majbritt Kjærsgaard Roulund berettede også humoristisk om, at kirken – formentlig som den eneste – kan bryste sig af at have et kalkmaleri med tegneseriefiguren Homer Simpson som motiv, hvilket kirkens konfirmander gerne genkender. 

Ligeledes berettede præsten om en udskåret kristusfigur, dateret til 1400-tallet, som nu har mistet både arme og fødder. I forbindelse med den seneste restaurering af kirken i 2013 er kristusfiguren flyttet til koret, hvor den nu danner alter på en baggrund af forgyldte metalplader. 


»Det dufter lysegrønt af græs«. Den danske udgave af svenske Waldemar Åhléns salme var velvalgt i forhold til årstiden.

Tegneseriefiguren Homer Simpson som kalkmaleri. Ligheden er til at få øje på.

Sognepræst Peter Viuff beundrer Them Kirkes massive alterbord i granit.

På hjemvejen gennem det kuperede landskab mod Ry, havde Vagn Juhl Larsen ordet. I kraft af sin store viden om biologi og geologi kunne han fortælle om den seneste og forrige istids påvirkning af landskabet og særskilt de dalstrøg, vi kørte igennem.

Som sidste stop turen blev deltagerne ved Skt. Sørens kirke i Gl. Rye indviet i kirkens banebrydende historie. Ikke mindst at det var her, Chr. d. 3 blev valgt til konge den 4. juli 1534 og startskuddet til den danske reformation samtidig lød.

Herefter snoede bussen sig hjemad gennem sommerlandskabet og retur til Trige Sognegård og årets studietur var til ende.


Vagn Juhl Larsen fortalte indlevende om den seneste og forrige istid påvirkning af landskabet mellem Them og Gl. Rye, foruden at hans og Lone Hindøs “hemmelige” sted for indsamling af svampe blev afsløret.

X