Torsdag den 28. marts kl. 10 i Trige Sognegård indbyder Højskolen Vildrosen alle interesserede til foredrag ved Laura Gylden-Damgaard, sognepræst, Egå.

Vi skal høre den forunderlige og gribende historie om franciskanermunken Frans af Assisi (1182-1226).

Frans, med tilnavnet Assisi efter den by, han boede i, var en atypisk person i middelalderens Italien. Han var en nytænker og en foregangsmand på mange måder, og han stiftede sin egen munkeorden, franciskanerne.

Som det fremgår af fotoet øverst, valfarter mange tusinde turister hvert år til Frans af Assisis gravkirke Basilica di San Francesco, som er moderkirke til franciskaner-ordenen.


Laura Gylden-Damgaard, sognepræst i Egå, fortæller om Frans af Assisi ved et højskolearrangement 28. marts.

 

X