Grundet smitterisiko i forbindelse med den herskende Covid-19-smitte har bestyrelsen for Højskolen Vildrosen besluttet at aflyse det planlagte foredragsarrangement onsdag d. 18. marts i Trige sognegård.

Vi håber ved en anden lejlighed at få mulighed for at lytte til Morten Skovsteds foredrag om hekseforfølgelser.

X