Bibelens kvindeskikkelser udgjorde den røde tråd for det særlige arrangement forleden i Trige Sognegård i Højskolen Vildrosens regi. 

Det var et særligt arrangement fordi det adskilte sig fra cirka 150 tidligere arrangementer i sognegården ved at byde på såvel foredrag som fernisering over to kunstneres værker. 

Særligt fordi det samtidig markerede Lone Hindøs sidste arrangement som kirke- og kulturformidler.

Og frem for alt særligt fordi det både i ord og kunstværker fremhævede udvalgte kvindeskikkelser i en ellers meget mandsdomineret Bibel.

Kimet til projektet blev lagt for år tilbage og kom fra en konfirmandundervisning, der satte tanker i gang hos Lone Hindø. Ideen om at sætte fokus på bibelens kvinder voksede da hun lærte kunstnerne Elin Neumann og Ulla Villefrance Salling-Mortensen at kende. Dermed var vejen lagt til at de tre stærke kvinder i fællesskab kom til at beskrive en række af Bibelens stærke kvindeskikkelser.

»Vi gik i gang for vel et års tid siden. Jeg læste, fortalte og gav det videre, og så gik kunstnerne i gang med deres arbejde,« fortalte Lone.

Vigtige kvindeskikkelser

I sit foredrag fremhævede og fortalte Lone Hindø om følgende vigtige kvindeskikkelser i Bibelen: 

Eva (den første kvinde på jorden, skabt af et ribben fra Adam. Eva betyder: liv på hebræisk). Sara (beskrevet som “ufrugtbar”, men blev ikke desto mindre i en fremskreden alder mor til Isak, som blev stamfar til det jødiske folk).

Og videre over Ruth (Kong Davids stammoder), dommeren Debora, den jødiske dronning Ester til Jomfru Maria, Jesu mor og bibelens uden sammenligning mest kendte kvindeskikkelse.

Videre berettedes om Maria Magdalene (opstandelsesvidnet og kristendommens første forkynder), Elisabeth (mor til Johannes Døberen) samt et par af Lone Hindøs personlige favoritter Maria og Martha (søstrene som prioriterede forskelligt. Martha fokuserede på husarbejde og på at varte Jesus op, mens Maria prioriterede at lytte til Jesu ord).

Endelig hørte vi om Lydia (handelskvinden, der solgte purpurfarvede stoffer, mødte Paulus og lod sig døbe i den kristne tro), om Anna, profetinde, den “nonnelignende skikkelse, der næsten ingen tekst får i bibelen, måske fordi det er blevet udraderet, hvilket ifølge Lone Hindøs studier skete med flere kvindeskikkelser fra den oprindeligt hebræisksprogrede bibel) og til slut “herskerinden” Jezzabel.


Ulla Villefrance Salling-Mortensen med sin skulpturelle fortolkning af Eva. I baggrunden Ullas øvrige værker, der er skabt i vidt forskellige materialer og udtryksformer.

Den kunstneriske proces

Siden berettede kunstnerne Ulla Villefrance Salling-Mortensen (skulpturer) og Elin Neumann (malede portrætter) om værkerne, arbejdet og tankerne bag.

»Jeg skulle ikke lave 12 kvinder, som bare så lidt forskellige ud. Jeg måtte lave dem i 12 forskellige materialer og så få det til at gå op i en højere enhed,« forklarede Ulla Villefrance Salling-Mortensen om sin tilgang til opgaven.

Elin Neumann berettede tilsvarende om sit arbejde med udfordringen:

»Jeg har tidligere lavet portrætter, men er ikke kendt som portrætmaler, men så fordi jeg fik denne opgave af Lone, skulle jeg til at lave portrætter – mange portrætter. Jeg skulle lave 12, men fik kun lavet syv og det har taget mig halvandet år. Jeg har læst i bibelen, det nye testamente og det er blevet meget personligt. Jeg har fået et forhold til disse portrætter. Det er blevet langt mere personligt end at lave landsskabsmalerier,« fastslog Elin Neumann blandt andet med henvisning til sit øvrige kunstneriske virke.


Elin Neumann fortæller om sit arbejde med portrætterne af i alt syv bibelske kvinder, et arbejde som blev en meget personlig proces for billedkunstneren.

 

Inden de cirka 60 fremmødte tog værkerne i nærmere øjesyn – med et glas bobler i hånden i bedste ferniseringsstil – tog Henny Hansen ordet, for på menighedsrådets vegne at takke Lone Hindø for hendes indsats som menighedsmedarbejder.

»Det er med vemod, men også med glæde jeg takker dig. Vemod fordi du forlader os. Glæde fordi du har vist os, hvad en præst også kan, ud over det rent kirkelige. Jeg ved ikke, om det daværende menighedsråd vidste, hvad de gik ind til, da de ansatte dig, men det står klart, at Trige Sogn i dag ikke er det samme som da du kom,« konstaterede Henny Hansen.

Efter Trige Sognegård går udstillingen om Bibelens kvinder videre til andre lokaliteter.

Læs nærmere om kunstnerne her:
www.elinneumann.dk
www.salling-mortensen.dk


Kunstnerne Ulla Villefrance Salling-Mortensen (t.v.) og Elin Neumann flankerer foredragsholderen Lone Hindø ved ferniseringen forleden.

X