Selv om udbruddet af ‘den spanske syge’ ligger 100 år tilbage, så kan pandemien og dens tragiske følger stadig gøre dybt indtryk.

Det mærkedes tydeligt blandt de 65 mennesker, der torsdag overværede speciallæge og cand. mag i historie, Hans Triers foredrag om de seneste 300 års mest dræbende sygdomsudbrud.

Foredraget tog afsæt i Hans Triers omfattende research til bogen ‘Angst og engle’ om den spanske syges hærgen i Danmark i årene 1918-20.

Influenzaepidemien tog livet af skønsmæssigt over 50 millioner mennesker på globalt plan, mens sygdommen i Danmark kostede op mod 18.000 overvejende yngre mennesker livet.

Med dokumentation fra bl.a. avisartikler, talrige erindringer fra overlevende og lægefaglig dokumentation, indviede Hans Trier tilhørerne i den frygt og angst, der selvsagt påvirkede befolkningen, samtidig med at tusindvis af raske danskere – de såkaldte engle – frivilligt og selvopofrende hjalp de syge medborgere. For adskillige kom det til at koste dem selv livet.

Varierende geografisk over landet førte den spanske syge til døden for 4-10 af hver tusind danskere i 1918-20. Cirka to procent af de som fik influenzaen, døde af sygdommen. Dermed var sygdommen mellem 5 til 20 gange mere dødelig end andre influenza-udbrud. Den spanske syge adskilte sig desuden ved, af uforklarlige årsager, hovedsageligt at ramme ellers raske, livskraftige borgere i aldersgruppen 15-40 år.

Gribende var de eksempler, Hans Trier dokumenterede, bl.a. om en sjællandsk familie, hvor en mand og kone døde med fire dages mellemrum og efterlod sig seks mindreårige børn, der enkeltvis blev fordelt til en opvækst rundt om på Midtsjælland.

Højskolen Vildrosens øvrige foredrag i denne sæson er følgende:
Torsdag d. 28. marts: Frans af Assisi – liv og legende (v. sognepræst Laura Gylden-Damgaard)
Torsdag d. 25. april: Mere end et eventyr. H.C. Andersen som salmedigter og kristen forfatter (v. Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie)
Torsdag d. 23. maj: Min farmor, de andre faldne kvinder og englemagerne (v. Henning Frandsen, journalist og historiker)
Torsdag d. 20. juni: Studietur – offentliggøres senere
Torsdag d. 22. august: Fra Hildegard af Binden til Anne Linnet. Kvindelige komponister igennem musikhistorien (v. organist Cecilie Harbo Pedersen)
Torsdag d. 19. september: Kvinder i Bibelen – Bibelens kvinder (v. Lone Hindø)
Torsdag d. 24. oktober: Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark (v. sognepræst Jørgen Glerup)
Torsdag d. 21. november: Ellen Dahl – den glemte søster (v. sognepræst Karin Gottlieb)

Alle er velkomne til arrangementerne i Højskolen Vildrosen. Det er gratis at deltage og der er ikke tilmelding.

X