Forleden var de frivillige med tilknytning til Trige Sogns forskellige aktiviteter indbudt til nytårskur i Trige Sognegård.

»Kuren i dag er en tak til jer. Jeres engagement holder vores niveau højt og giver nærvær og omsorg til de, der deltager i kirkens aktiviteter. Tak for jeres indsats,« lød det på menighedsrådets vegne fra Henny Hansen, henvendt til de knap 30 fremmødte.

Også i 2020 videreføres de vanlige aktiviteter såsom HCA Strikkeklub, onsdagssang i plejeboligerne, højskole i sognegården samt gudstjenester på Bjørnshøj Centret den første tirsdag i måneden.

Besøgstjeneste overvejes

»Er det så nok? Hvornår er nok nok,« spurgte Henny Hansen retorisk idet hun tilføjede:

»Både Dronningen og statsministeren nævnte ensomhed i deres nytårstaler. Det er også et fokusområde for folkekirken. Da jeg var barn, var det naturligt, at familiemedlemmer tog vare på de ældste i familien. Den samfundsstruktur vi har i dag, gør at familierne spredes for alle vinde og at både mand og kvinde har fuldtidsjob. Det levner ikke tid til at varetage de gamle dyder og derfor genererer det mange ældre som sidder tilbage når ægtefællerne er døde.«

I Trige Sogn findes 1008 personer i aldersgruppen fra 50 til 79 år, heraf bor 245 alene, svarende til 25 procent. I aldersgruppen fra 80 til 99 år findes 85 personer, heraf bor 51 alene. Det er 60 procent. 

»De tal siger selvfølgelig ikke noget om, hvor mange der er ensomme, men hvis vi ser på, hvor mange der deltager i kirkens aktiviteter, så sidder der ret mange som ikke kommer ud og som måske gerne vil have besøg. Det åbner op for ideen om en besøgstjeneste,« sagde Henny Hansen og lagde op til meningstilkendegivelser herom.

Efter en sang hyggede de frivillige sig i et par timer i hinandens selskab.

X