Højskoleformiddag torsdag d. 21. november kl. 10 i Trige Sognegård ved lektor Edward Broadbridge, Randers


I vores højskolefolder står der annonceret, at årets sidste foredrag er ved sognepræst Karin Gottlieb. Der er imidlertid blevet brug for at redigere lidt i planen, så vi venter med Karins foredrag til næste år. 21. november skal vi i stedet høre om Grundtvig.

Edward Broadbridge, født i London, gift og bosat i Danmark siden 1967, har arbejdet i 40 år som gymnasielærer med oversættelser frem og tilbage mellem engelsk og dansk. I sin tredje alder er han godt i gang med at oversætte udvalgte værker af N.F.S. Grundtvig til et 5-binds serie: ’N.F.S. Grundtvig. Works in English’ (2008-20).

I sit illustrerede foredrag præsenterer lektor Broadbridge Grundtvigs liv og virke, for derefter at fortælle om de overvejelser han har måttet gøre i forbindelse med oversættelsesarbejdet af Grundtvigs sprog og salmer. Edward Broadbridge har netop modtaget Grundtvigprisen 2019 for sine engelske oversættelser.

Alle er velkomne i Højskolen Vildrosen.

Cecilie Harbo Pedersen

X