Med Lone Hindø som fortæller hørte deltagerne i Højskolen Vildrosen forleden om Aarhus Byråds første kvindelige medlem, Dagmar Petersen.

 

Det var Lone Hindøs debut som det første kvindelige magistratsmedlem i Aarhus, der i 1986 inspirerede hende til at undersøge, hvem mon det første kvindelige byrådsmedlem havde været. 

Det var netop Dagmar Wilhelmine Petersen (1868-1951). Lones forskning førte til en bogudgivelse om Dagmar Petersen og foredraget om ‘Den smukke frues første tale’.

Dagmar Petersen blev gift som 18-årig og kom til Aarhus idet gemalen Christian Petersen havde fået ansættelse ved dagbladet Demokraten. Den politisk vakte Christian Petersen var meget progressivt tænkende og skrev ifølge Lone Hindø ting, man var blevet fængslet for at skrive i dag. Fem år senere udvandrede Christian og Dagmar Petersen til USA, hvorfra Dagmar et par år senere vendte hjem med to børn. Nu var hun blevet politisk bevidst, flyttede tilbage til Aarhus og fik ansættelse som korrekturlæser ved Demokraten.

Da kvinder i 1908 fik stemmeret ved kommunalvalg ønskede Dagmar Petersen at stille op. Skønt patriarkatet var fremherskende og Dagmar fik en plads langt nede på den socialdemokratiske liste, opnåede hun valg. I øvrigt blev også en borgerlig kvindelig kandidat valgt. Mathilde Krarup, en apotekerfrue som var blevet opstillet af sin mand, var imidlertid ikke indstillet på at indtræde i byrådet og efter nogen skærmydsler fik hun lov til at udtræde.

Tog ordet efter syv måneder

Dagmar Petersen måtte imidlertid stadig kæmpe for at vinde fodfæste i en mandsdomineret politisk verden. Først efter syv måneders byrådsmøder tog Dagmar Petersen endelig ordet. Symptomatisk berettede aviserne ikke om hvad Dagmar Petersen sagde, men blot at hun fik ordet og hvordan hun så ud, samt at “den smukke frue” slap pænt fra talen.

Politisk stillede Dagmar Petersen forslag om at unge kvindelige ansatte på kommunehospitalet skulle have mere i løn. Det blev stemt ned af byrådet, inklusive hendes partifæller. Det samme skete med hendes følgende forslag.

Gennembruddet kom da Dagmar Petersen foreslog etablering af en badeanstalt ved Ørnereden. Den skulle ikke være kønsopdelt, hvilket i anonyme læserbreve blev karakteriseret som himmelråbende forkasteligt, men Dagmar argumenterede for, at hun i New York havde set mænd og kvinder bade sammen uden at det havde ført til noget forkasteligt. En opbakning fra politimesteren samt støtte fra en restauratør, der så at en sådan badeanstalt ville være gavnlig for forretningen, fik ifølge Lone Hindø stemningen til at vende og forslaget blev vedtaget.

Dagmar Petersen havde sæde i byrådet i årene 1909-13 men blev ikke genvalgt. Fem år senere flyttede hun til København og ernærede sig gennem en klasselotteri-kollektion.

Lone Hindø er i øvrigt aktuel igen i Trige Sognegård, når hun ved en samtalesalon lørdag d. 30. oktober kl. 14-16 sammen med byrådskollegaen Mette Skautrup vil fremlægge nogle dilemmaer: Hvordan prioriterer man f.eks. mellem flere plejehjemspladser og nye vuggestuer? Hvordan bestemmer man, hvad ens hjemmehjælper må hjælpe med? Skal vi have plejeboliger til hjemløse? etc.

Alle er velkomne og der er ingen tilmelding.


Lone Hindø foran et fotografi taget i 1986 ved Lones første deltagelse i et magistratsmøde i Aarhus Kommune – som den første kvinde nogensinde.

X