Selv om Ejvind Nielsen er indædt modstander af begrebet HYGGE, som den ofte påtvinges ved selskabelige lejligheder, medvirkede den livskloge tidligere sognepræst paradoksalt nok til at sprede hygge ved et foredrag i Trige Sognegård.

 

Ved september måneds arrangement i Højskolen Vildrosen gæstede Ejvind Nielsen Trige Sognegård med foredraget ’Humor i tilværelsen’.

Det blev til et par muntre timer i selskab med den lune århusianer, der er af fynsk oprindelse. Hans livsbane har over årene taget betydelige drejninger. Med afsæt i syv års skolegang, fulgt af fem år ved landbruget, fik Ejvind Nielsen optagelse på lærerseminariet. Efter år som lærer og fagkonsulent i kristendomskundskab, begyndte han at læse teologi, var færdig i 1978 og virkede gennem 18 år som sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Viby.

Via sit præstevirke var han – i 1987 – først i Danmark med minikonfirmandhold, som er kristendomsformidling målrettet mod børn på 3.-4. klassetrin.

Som 64-årig fulgte endnu et sporskifte idet Ejvind Nielsen valgte at gå på efterløn for at hellige sig et virke som billedkunstner i en farvestærk ekspressionistisk stil, hvilket bl.a. ses af et af hans værker, der pryder salen i Trige Sognegård. Gennem foreløbig 17 år som kunstner har han også skabt bl.a. fire kirkeskibe.

Dertil skal lægges cirka 80 foredrag årligt. Og der er nok at fortælle om. På sin egen muntre og stilfærdige facon får han, gennem eksempels magt, tilhørerne til at reflektere over tilværelsens forunderligheder og menneskets nu og da sælsomme adfærd.

Foredraget var rigt på enkeltstående sentenser, der gav anledning til en stille klukken hos tilhørerne, og nu og da en regulær latter. Ejvind Nielsen berettede bl.a. om hvordan han ved sin militære session havde fået stillet den noget bizarre selvmodsigende diagnose, at han havde »… en antydning af skjult skelen.« Kombineret med en udpræget farveblindhed så måtte han jo nærmest ende som billedkunstner, mente Ejvind Nielsen.

Gennem sin fortælling opfordrede han indirekte folk til at ”fælde nogle graner, for at få større udsyn” og til at møde tilværelsen med et positivt livssyn.

»Hvis vi ser alt for mange problemer, så overser vi løsninger, der ligger lige ved siden af,« forklarede Ejvind Nielsen sin tilgang til livet.

Ejvind ser øjensynligt muligheder frem for begrænsninger, men ambassadør for den højt besungne danske hygge bliver han nok aldrig. Foredragsholderens vægring ved begrebet »… at nu skal vi hygge os,« blev imødegået med eksempler på de rygrads-udsagn og reaktioner, som vi alle kender. Selv er han i højere grad fortaler for samtaler med indhold, frem for small talk og høflighedsfraser.

Gode samtaler i vente

På den måde kom Ejvind Nielsen, uden at vide det, til at advokere for et nyt tiltag i Trige sogn, en samtalesalon med premiere lørdag d. 10. oktober og igen lørdag d. 7. november, begge gange kl. 14-16. En samtalesalon er et mødested med plads til fordybelse i livets både store og små spørgsmål. Hvor ofte giver man sig hen i samtale med mennesker, man måske ikke kender på forhånd? Det bliver der lejlighed til her.

Efter et kort oplæg, hvor dagens tema præsenteres, går samtalen i gang i små grupper. Undervejs er der en pause hvor der serveres lidt godt til ganen. Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig 2 dage før til 61 15 03 80.


Blandt Ejvind Nielsens mange evner er også gøgleri, hvilket deltagerne i højskole-arrangementet fik som “afslutningsnummer” fra den lune og vidende foredragsholder.

X