En valgekstra-udgave af samtalesalonerne tog lørdag den 30. oktober det nære demokratis udfordringer op. 

 

Udgangspunktet var ”de bløde værdier” – f.eks. socialpolitikken – der ofte kommer til at stå i skyggen af mere synlige emner, når budgetterne skal lægges. Men det er et område, der berører de fleste af os, så væsentligheden er ikke mindre. 

Til at diskutere prioriteringer i kommunalpolitikken havde vi inviteret de to kandidater, den konservative Mette Skautrup og Lone Hindø fra Socialdemokratiet. Uagtet partiskel var det tydeligt for de fremmødte i salonen i sognegården i Trige, at begge har et stærkt personligt engagement, når det gælder om at sikre ordentlige vilkår for borgerne – også, og ikke mindst dem, der netop har brug for omsorg. 

Både Skautrup og Hindø medgav, at det kan være en kamp at kæmpe for at finde vej i det kommunale system. Og at de som politikere var fuldstændig på det rene med, at der aldrig er penge nok til alt, men at man som politiker skal være glad for at kunne flytte hegnspælene tættere på det optimale. Og Lone Hindø kunne med sine 40 års erfaring i politik slå fast, at byrådsarbejdet i Aarhus er meget anderledes i dag, end da hun blev valgt første gang – ikke mindst, fordi byrådet i dag med hendes ord er et ”konsensusbyråd”, hvor borgmesteren går efter brede forlig, i modsætning til tidligere, hvor konfrontationen fyldte mere i byrådssalen. 

Det blev endnu en interessant samtalesalon, hvor deltagernes spørge- og talelyst bragte os rundt i alle kroge af det fastlagte emne. De to timer var ikke alene med til at give den kommunale valgkamp ansigt, men gav også stof til eftertanke.


En “særudgave” af samtalesalonerne i Trige Sognegård havde byrådsmedlemmerne Mette Skautrup (konservative) og Lone Hindø (socialdemokraterne) som oplægsholdere til en diskussion omkring vanskelig politiske prioriteringer.

Samtalesalonerne i Trige Sognegård fortsætter lørdag d. 13. november kl. 14.00. Alle er velkomne. Af hensyn til traktementet i pausen er tilmelding nødvendig senest 2 dage før på tlf. 61 15 03 80.

 

X