I konsekvens af coronavirus-restriktionerne, primært de fortsatte begrænsninger angående hvor mange personer der må være forsamlet, har Trige Menighedsråd besluttet at aflyse alle arrangementer frem til sommerferien.

Dette indebærer at en række planlagte arrangementer med fællessang (2. juni), strikkecafe (4. juni), en sommerkoncert (9. juni) og et højskolearrangement (17. juni) alle er aflyst. Det samme gælder babysalmesang samt øveaftener i Trigekoret.

Således vil der først være arrangementer i sognegården igen fra august, forudsat at der til den tid er sket en lempelse af antals-begrænsningerne.

Gudstjenester i Trige kirke gennemføres uændret, men under indflydelse af restriktionerne angående afstandskrav og maksimalt deltagerantal.

X