Forleden afholdt Trige Menighedsråd et informationsmøde angående etablering af en besøgstjeneste til gavn for ældre og ensomme i lokalsamfundet. 10 borgere mødte frem.

 

I Folkekirken har der gennem tiderne altid været tradition for, at præsten og hans kone deltog i det sociale arbejde i sognene. Præsten som besøgende sjælesørger, og hans kone med den sociale side af embedet. 

Sådan er det ikke mere. Der er kommet meget bedre sociale sikkerhedsnet under værdigt trængende og der har, for manges vedkommende, været mulighed for at spare op til alderdommen med mulighed for at leve livet som da man var yngre, rejse, gå til koncert eller deltage i kulturelle og sportslige aktiviteter. 

Men sådan er det ikke for alle. Mange er plaget af sygdom, er ensomme eller føler sig glemt af deres familier, som har travlt og nok i deres eget. Her kommer den kommende besøgstjeneste ind i billedet.

»Det er ikke alle ældre mennesker der er gode til at bede om hjælp, hvis de da har nogen at bede om hjælp hos, eller de er flove over ikke at kunne klare sig selv. Jeg tror vi alle kender en eller måske flere, der kunne trænge til et besøg, én at drikke en kop kaffe med eller gå en tur med. Her kommer de frivillige ind i billedet,« siger Henny Hansen fra Trige Menighedsråd om baggrunden for initiativet.

Arbejdsgruppe går i gang

Ved mødet gjorde Lisbeth Aagaard, som i 11 år har været en del af besøgstjenesten i Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj, de fremmødte 10 borgere klogere på opgavens omfang.

»Vi arbejder nu videre med projektet. Vi skal have lavet noget folder-materiale som kan lægges ud forskellige centrale steder, så folk bliver bevidste om tilbuddet og således at borgere som kan bruge det eller har pårørende som det kan være relevant for,« siger Henny Hansen og tilføjer:

»Nu indkaldes der til et møde blandt dem, som vil være med i arbejdsgruppen med henblik på at løbe tilbuddet i gang.«

X