4.a og 4.b ved Bakkegårdsskolen lagde 11. november kl. 11 blomster ved Peter Vilkens grav på Trige kirkegård efter forinden at have hørt den medrivende fortælling om Vilkens’ liv.

Både i Danmark og mange andre lande lægges hvert år d. 11/11 kl. 11 blomster på soldatergrave. Tidspunktet er valgt med baggrund i, at netop på dette tidspunkt i 1918 trådte en våbenhvile i kraft og krigshandlingerne i Første Verdenskrig var ovre. Hædringen gælder faldne soldater fra såvel Første Verdenskrig som andre krige.

Gennem mange år har det været en tradition, at Bakkegårdsskolens to fjerdeklasser d. 11.11 lægger blomster på Peter Vilkens grav på Trige kirkegård. Her findes et velbevaret gravminde over soldaten med teksten: »Peter Vilkens hædret og mindet for 15 Felttog og 7 Saar i fransk Tjeneste.«

Hvert år får 4. klasserne ved Bakkegårdsskolen fortalt den spændende historie om, hvordan Peter Vilkens blev soldat i kejser Napoleons franske hær, og de hørte om de mange slag Vilkens deltog i. Da Napoleon tabte det store slag ved Waterloo, blev hans veteraner sendt tilbage til deres hjemlande.

»Hvordan Peter Vilkens kom til Trige, og hvordan han endte sine dage her, er en fantastisk fortælling, som kan fange elevernes opmærksomhed,« fortæller Jonna Bunk, pensioneret lærer fra netop Bakkegårdsskolen.

Hun står hvert år for at give en ny årgang elever et indblik i historien bag den militære notabilitet.

»I år hørte klasserne historien i Sognegården, og klokken 11 mødtes alle foran kirken. Så gik vi til graven, hvor der blev holdt en lille mindestund, og et par elever lagde blomster, i de franske farver naturligvis,« fortæller Jonna Bunk.

Herefter kunne eleverne gå rundt på kirkegården med deres lærere. Flere havde blomster og pynt med til deres slægtninges grave.


Vilkens – en dansk-fransk militærhelt

Peter Henrik Vilkens (1780-1867) var søn af en bomuldsfabrikant, der var indvandret til Danmark fra Frankrig. Som 18-årig lod Peter Vilkens sig hverve som lejesoldat, angiveligt imponeret af to udsendte repræsentanter for det franske militær og lokket af flotte uniformer og udsigten til en god løn.

Efter blot tre måneders uddannelse i Italien blev Vilkens som 18-årig dragon sendt til Egypten. Han blev i år 1800 såret under uroligheder i Kairo. På fransk side deltog Vilkens også i felttog i bl.a. Italien, Preussen og Spanien inden den militære karriere sluttede i 1815. Her var Peter Vilkens løjtnant under slaget ved Waterloo 18. juni 1815, da han kom ridende med underretning til Kejser Napoleon, men fik sin hest skudt under sig. Vilkens fortsatte til fods, overbragte Napoleon meldingen og blev på stedet forfremmet til kaptajn. Efter Napoleons nederlag blev regimentet opløst og Vilkens sendt hjem til Danmark.

Her slog han sig på et tidspunkt ned i Trige og blev efter giftemål i 1824 far til otte børn, hvoraf de seks døde meget tidligt. I Trige levede Vilkens et fattigt liv og ernærede sig som daglejer, bl.a. med Århusture for egnens bønder. Sidstnævnte blev samtidig baggrunden for at Vilkens glorværdige militærkarriere kom til ny værdighed. En århusiansk latinskolelærer, adjunkt Schaldemose, fattede interesse for Vilkens historie og banede vejen for en ansøgning til de franske myndigheder om at tildele Trige-borgeren St. Helena-medaljen, indstiftet af Napoleon III for veteraner fra Napoleonskrigene.

Ni år før sin død modtog Peter Vilkens medaljen i 1858, og han fik sidenhen en heltebegravelse med deltagelse af talrige befalingsmænd ligesom han blev båret til graven af underofficerer fra 20. infanteribataljon.

Vilkens gravsted på Trige kirkegård er siden 1966 blevet vedligeholdt af organisationen Le Souvenir Francais. Organisationens danske komite havde indtil sin død H.K.H. Prins Henrik som protektor. Nu har H.K.H. Prinsesse Marie overtaget hvervet.

Et par hundrede meter nordvest for Peter Vilkens sidste hvilested findes Peter Vilkens Vej, opkaldt efter den danske krigshelt.

Historisk kilde: Dansk Militærhistorie m.fl.

 


I Trige Sognegård fortæller pensioneret skolelærer Jonna Bunk to 4. klasser den medrivende beretning om Peter Vilkens, der bl.a. gjorde tjeneste i Napoleons hær ved Waterloo inden Vilkens endte sine dage i Trige.


Ni steder i Danmark, heriblandt på Trige kirkegård, var der 11/11 kl. 11 mindehøjtideligheder for faldne soldater i historiske krige. På billedet lægger elever fra 4. klasserne på Bakkegårdsskolen i Trige en buket i de franske farver på den dansk-franske militærhelt Peter Vilkens’ grav.

X